-

jolanta-gancarz

Ku niepodległości. Bieg z przeszkodami.

Jak donoszą media, przygotowania do obchodów stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę idą pełną parą. Nawet Polski Związek Głuchych, Polski Związek Niewidomych i Ludowe Zespoły Sportowe zostały powołane w szeregi głównych organizatorów!

W duchu jednolitofrontowym i ekumenicznym, dwa dni temu (11. 09. b.r.), w Pałacu Prezydenckim odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Dostojne to i nader liczne gremium zostało powołane dla realizacji podpisanej przez Andrzeja Dudę 27 kwietnia 2017 r. Ustawy o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, która wniesiona jako projekt prezydencki 10 listopada 2016 r., została przyjęta niemal jednogłośnie przez wszystkie ugrupowania parlamentarne. Obchody, przewidziane na lata 2017 – 2021, zgodnie z zamierzeniem ustawodawcy, „mają na celu upamiętnienie i uroczyste uczczenie wydarzeń oraz osób związanych z odzyskaniem i utrwaleniem przez Rzeczpospolitą Polską niepodległości”.

Do tego szczytnego celu zostali albo z mocy ustawy, albo decyzją prezydenta Andrzeja Dudy powołani:

z mocy ustawy:

 • Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
 • Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (jednocześnie, jako przedstawiciel partii Prawo i Sprawiedliwość)
 • Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Prezes Rady Ministrów
 • Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Minister Obrony Narodowej
 • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Minister Spraw Zagranicznych
 • Minister Edukacji Narodowej
 • Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Pełnomocnik Rządu do Spraw Obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej
 • Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
 • Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

decyzją Prezydenta RP

1) przedstawiciele partii politycznych i ugrupowań:

- Józef Brynkus – Klub Poselski Kukiz’15,

- Bogusław Gorski – Polska Partia Socjalistyczna,

- Hanna Gronkiewicz-Waltz – Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej,

- Dariusza Klimczaka – Polskie Stronnictwo Ludowe;

 

2) przedstawiciele kościołów i innych związków wyznaniowych:

- ks. abp. Stanisław Gądecki – Konferencja Episkopatu Polski,

- ks. abp. Sawa – Michał Hrycuniak – Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny,

- mufti Tomasz Miśkiewicz – Muzułmański Związek Religijny
w Rzeczypospolitej Polskiej,

- ks. bp. Jerzy Samiec– Polska Rada Ekumeniczna,

- Michael Schudrich – Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich
w Rzeczypospolitej Polskiej;

 

3) przedstawiciele środowisk kultury i nauki:

- Andrzej Białas – Polska Akademia Umiejętności,

- Jacek Bromski – Stowarzyszenie Filmowców Polskich,

- Jerzy Duszyński – Polska Akademia Nauk,

- Jan Gogolewski – Związek Rzemiosła Polskiego,

- Antoni Jackowski – Polskie Towarzystwo Geograficzne,

- Janusz Janowski – Związek Polskich Artystów Plastyków,

- Adolf Juzwenko – Zakład Narodowy im. Ossolińskich,

- Mieczysław Kominek – Związek Kompozytorów Polskich,

- Krzysztof Konecki – Polskie Towarzystwo Socjologiczne,

- Jaceka Kurskie – Telewizja Polska S.A.,

- Olgierd Łukaszewicz – ZASP – Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji,

- Waldemar Majcher – Stowarzyszenie Twórców Ludowych,

- Krzysztof Mikulski – Polskie Towarzystwo Historyczne,

- Anna Nasiłowska-Rek – Stowarzyszenie Pisarzy Polskich,

- Michał Niezabitowski – Stowarzyszenie Muzealników Polskich,

- Adam Pomorski – Polski PEN Club,

- Sławomir Ratajski – Polski Komitet do spraw UNESCO,

- Jolanta Rycerska – Związek Polskich Artystów Fotografików,

- Jacek Sobala – Polskie Radio S.A.,

- Elżbieta Stefańczyk – Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich,

- Jan Szmidt – Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich,

- Mariusz Ścisło – Stowarzyszenie Architektów Polskich,

 

4) przedstawiciele samorządu terytorialnego:

- Rafał Dutkiewicz – Unia Metropolii Polskich,

- Zygmunt Frankiewicz – Związek Miast Polskich,

- Olgierd Geblewicz – Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej,

- Mareka Olszewski – Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej,

- Ludwik Węgrzyn – Związek Powiatów Polskich;

 

5) przedstawiciele związków zawodowych:

- Piotr Duda – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”,

- Jan Guz – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych,

- Dorota Gardias – Forum Związków Zawodowych,

- Teresa Hałas – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność”;

 

6) przedstawiciele organizacji kombatanckich:

- Leszek Żukowski – Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej;

 

7) przedstawiciele innych organizacji społecznych i osoby szczególnie zasłużone dla Państwa Polskiego:

- Mariola Abkowicz – Związek Karaimów Polskich,

- Andrzej Arendarski – Krajowa Izba Gospodarcza,

- Krzysztof Balon – Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych,

- Roman Bargieł – Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze,

- Rafał Bartek– Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim,

- Teresa Berezowska – Rada Polonii Świata,

- Henryka Bochniarz – Konfederacja Lewiatan,

- Dariusz Piotr Bonisławski – Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”,

- Wojciech Borowik – Stowarzyszenie Wolnego Słowa,

- ks. Marcin Iżycki – Caritas Polska,

- Wiesław Johann – Kanclerz Orderu Odrodzenia Polski,

- Jan Józef Kasprzyk – Związek Piłsudczyków,

- Cezary Kaźmierczak – Związek Przedsiębiorców i Pracodawców,

- Władysław Kosiniak-Kamysz – Krajowe Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe”,

- Krzysztof Kotyniewicz – Polski Związek Głuchych,

- ks. Dariusz Kowalczyk – Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”,

- Stanisław Kracik – Polski Czerwony Krzyż,

- Andrzej Kraśnicki – Polski Komitet Olimpijski,

- Bogusław Nizieński – Kanclerz Orderu Orła Białego,

- Alojzy Nowak – Akademicki Związek Sportowy,

- Grzegorz Nowik – Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej,

- Waldemar Pawlak – Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej,

- Dariusz Pietrowski – Stowarzyszenie „Centrum Wolontariatu”,

- Tadeusz Pilat – Europejska Unia Wspólnot Polonijnych,

- Zygmunt Puchalski – Społeczne Towarzystwo Oświatowe,

- Małgorzata Sinica – Związek Harcerstwa Polskiego,

- Krzysztofa Skowroński – Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich,

- Dariusz Supeł – Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych,

- Anna Woźniak-Szymańska – Polski Związek Niewidomych.[1]

Inauguracja się odbyła, nominacje zostały uroczyście wręczone i wszyscy radośnie, pełni zapału, rozeszli się do domu.

A tymczasem nie tylko bez echa, ale nawet bez jakiejkolwiek wzmianki, minęła wczoraj setna rocznica powołania (patentem dwóch cesarzy z dn. 12. 09. 1917 r.) pierwszego od przeszło 50 lat polskiego organu władzy, jakim stała się utworzona wkrótce Rada Regencyjna Królestwa Polskiego.

Jak wielkie było to wydarzenie i jak doniosłe w skutkach, zwłaszcza w sytuacji, w jakiej przyszło Radzie Regencyjnej działać, postaram się, jeśli cierpliwości i zapału mi starczy, pokazać w najbliższym czasie, w kolejnych notkach.

A teraz, żeby już nie przedłużać, przejdę do krótkiego wprowadzenia historycznego, a następnie przedstawię pewien dokument, obrazujący trudności, z jakimi musiała się borykać tworząca się polska władza.

Wszyscy wiemy, zapewne, że od jesieni 1915 r. niemal wszystkie ziemie I Rzeczypospolitej znalazły się pod okupacją niemiecko – austro – węgierską, a planowany przez państwa centralne na początku wojny Blitzkrueg przekształcił się na obu frontach w wojnę pozycyjną.

W 1916 r. stało się jasne, że wojna potrwa jeszcze długo. A oprócz nowoczesnej techniki, o zwycięstwie zadecyduje liczba nowego rekruta, rzucanego w charakterze mięsa armatniego do przecinających tak Zachodnią, jak Wschodnią Europę, licznych okopów.

Tak się złożyło, że zarówno Niemcy, jak CK Austria, wyczerpały już swoje rezerwy „zaciągowe”. Dlatego też jako łakomy kąsek potraktowały odbite z rąk rosyjskich ziemie dawnej RON. Oprócz rekruta, liczonego tylko spośród Polaków na 1 – 1,5 mln młodych mężczyzn ( a byli przecież także Ukraińcy Zadnieprzańscy), mogli okupanci bezkarnie eksploatować wspaniałe lasy, liczne bogactwa naturalne, fabryki, linie kolejowe, nie mówiąc o żywności, a nawet dzwonach kościelnych. Aby nie narazić się na bunt nowych poddanych i zapewnić sobie zgodną z międzynarodowymi traktatami możliwość zaciągu ochotników do wojska, trzeba było Polakom coś jak na ten okres wojny atrakcyjnego, ofiarować. Dlatego wydany został znany wszystkim Akt 5 Listopada 1916 roku, wydany i ogłoszony osobno dla okupacji austriackiej przez cesarza Franciszka Józefa I (na dwa tygodnie przed śmiercią) i cesarza Wilhelma II dla guberni pod okupacją niemiecką.

Ponieważ zapowiadał on utworzenie dość mgliście opisywanego Królestwa Polskiego, związanego z państwami centralnymi, więc jako wyraz „dobrej woli okupantów” miano powołać przygotowującą przyszłe władze tego państwa Tymczasową Radę Stanu.

Żeby wytłumaczyć Polakom, jak sobie Niemcy ów twór wyobrażają, generał gubernator von Beseler zaprosił do siebie w samo południe 15 grudnia 1916 roku wielu wybitnych przedstawicieli warszawskiego środowiska i takie do nich wygłosił przemówienie (podaję obszerne fragmenty za Kazimierzem W. Kumanieckim: Odbudowa państwowości Polskiej: najważniejsze dokumenty, s. 57 i n.)

Tak do poważnych ludzi mówił przedstawiciel poważnego państwa, Hans Hartwig von Beseler, niemal w połowie I wojny światowej, jak się miało okazać wkrótce...

Jakie wnioski wyciągnęli z tego Polacy, jak sobie radzili wobec tak jasno przedstawionych ograniczeń?

Postaram się przedstawić w kolejnych notkach, wraz z innymi ważnymi dokumentami.

Także z pierwszych dni wojny, ale bardzo istotnych dla zrozumienia wielu dziwnych wydarzeń, które później przyjęło się określać mianem „odzyskiwania niepodległości przez Polskę”.

 

[1] Lista pochodzi z oficjalnej strony Prezydenta RP: http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,733,sklad-komitetu-narodowych-obchodow-setnej-rocznicy-odzyskania-niepodleglosci-rzeczypospolitej-polskiej.html

Niektóre pogrubienia na niej pochodzą ode mnie.tagi:

jolanta-gancarz
13 września 2017 13:36
57     2383    12 zaloguj sie by polubić
komentarze:
elzbieta @jolanta-gancarz
13 września 2017 15:05

Bardzo interesujacy wpis, dziekuje za cytowane zrodla - bezcenna wiedza, decyzje Prezydenta w sprawie rocznicy nie pozostawiaja cienia watpliwosci co do jego "orientacji politycznej", ze tak sie dyplomatycznie wyraze.

Jako pierwsza powinna zapasc uchwala sejmu odnoscnie uznania niewaznowci aktow rozbiorowych! Czekam na nastepne wpisy i pozdrawiam Pania.

zaloguj się by móc komentować

betacool @jolanta-gancarz
13 września 2017 15:50

Super serial się zapowiada.

zaloguj się by móc komentować

jolanta-gancarz @elzbieta 13 września 2017 15:05
13 września 2017 15:58

Cieszę się, że mój przydługi nieco wpis spodobał się Pani. Mnie przede wszystkim poraziła długość listy członków owego KNOSRONRP (jak widać sam skrót to już niemal wąż), nie mówiąc o niektórych, nawet wynikających po prostu z funkcji nazwiskach. No i tych dziwnych organizacjach, co się nijak mają do przedmiotu sprawy.

Dlatego postanowiłam zaatakować źródłami, żeby pokazać powagę sytuacji i twardą mowę twardych ludzi. A polska odpowiedź, mimo okoliczności, nie była wcale miękka...

Najciekawszy jest fakt, że powołany przez Radę Regencyjną rząd składał się wraz ze wszystkimi dyrektorami departamentów, z 25 osób, a pod koniec nawet z 17 zaledwie! No, ale oni nie kroili budżetów, tylko ciężko pracowali nad odrodzeniem Polski.

Co do unieważnienia traktaów rozbiorowych, to może być problem, bo przynajmniej I rozbiór większość polskich posłów na sejm parafowała (stąd casus Rejtana). A po III rozbiorze sam król Stanisław August abdykował na rzecz Rosji, przekazując tam wszystkie insygnia koronacyjne!

 

zaloguj się by móc komentować

jolanta-gancarz @betacool 13 września 2017 15:50
13 września 2017 16:00

Żeby mi tylko zapału i cierpliwości starczyło, bo materiału jest dużo. A o Hugonie pamietam i w piersi się biję z powodu żółwiego tempa wgryzania się w temat;-)

zaloguj się by móc komentować

Magazynier @jolanta-gancarz
13 września 2017 16:12

Temat świetny, również jako pomysł na uczczenie aspiracji niepodległościowych Rady Regencyjnej i tego zastępu organizacji polskich ziemiańskich.

Niestety w obliczu przekłamań historycznych inaczej być nie może, Rada Regencyjna musi być przemilczana:

"nie tylko bez echa, ale nawet bez jakiejkolwiek wzmianki, minęła wczoraj setna rocznica powołania (patentem dwóch cesarzy z dn. 12. 09. 1917 r.) pierwszego od przeszło 50 lat polskiego organu władzy, jakim stała się utworzona wkrótce Rada Regencyjna Królestwa Polskiego"

Ps. Nieśmiało zwracam uwagę na zabawną literówkę: " Jaceka Kurskie – Telewizja Polska S.A.,"

zaloguj się by móc komentować

Magazynier @jolanta-gancarz
13 września 2017 16:16

No i nie wiedziałem, że Bismarck był taki pobożny. Mistica Germanica po prostu: Bóg Bismarcka, Hegla i Lutra, co idzie przez historię depcząc niższe rasy. 

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @jolanta-gancarz 13 września 2017 15:58
13 września 2017 16:44

Wielka pompa, mało treści. Tak to zawsze wygląda w przypadku republiki demonkratycznej. W przypadku królestwa katolickiego poziom pompy może być różny, za to ilość treści zawsze przeważa nad pompą.

Jeśli chodzi o traktaty rozbiorowe, to ani król, ani posłowie występujący jako reprezentacja Sejmu nie mieli prawa parafować lub podpisywać dokumentów, według których państwo polskie miało zostać zlikwidowane. Akt ślubów lwowskich króla Jana Kazimierza został zarejestrowany w sądzie grodzkim, w związku z czym nie wolno było godzić się na zlikwidowanie królestwa wybranego przez Matkę Bożą.

zaloguj się by móc komentować

bolek @jolanta-gancarz
13 września 2017 17:13

Ja mam takie pytanie, niepoprawne politycznie ;-), czyli nie powinniśmy obchodzić bądź co bądź odzyskania niepodległości?

Wszyscy tutaj, i nie tylko tutaj, mamy świadomość różnych "niuansów" z tym faktem związanych ale jakby nie było jest to ważna data w historii Polski.

Ludzie potrzebują takich symboli IMHO. W Stanach od przeszło 200 lat obchodzą Dzień Kolumba chociaż wszyscy wiedzą, że to nie on odkrył Amerykę :)

zaloguj się by móc komentować

parasolnikov @bolek 13 września 2017 17:13
13 września 2017 17:18

Można obchodzić coś rozumnego, czy symbole muszą być z pietruszki?

http://www.rozaniecdogranic.pl/start

zaloguj się by móc komentować

wierzacy-sceptyk @jolanta-gancarz
13 września 2017 17:46

Piękna mowa poważnego generała, bo nie był politykiem.

Wszystko co wasze już jest nasze, zrabowaliśmy

Teraz chcemy waszego rekruta, bo nasze mięso armatnie się wyczerpuje

W przyszłości też będziemy chcieli od was rekruta

W zamian za to może...

 

 

zaloguj się by móc komentować

bolek @parasolnikov 13 września 2017 17:18
13 września 2017 18:05

http://www.rozaniecdogranic.pl/o-rozancu-do-granic

"Wielka modlitwa zaplanowana jest na 07.10.2017,
w Święto Matki Bożej Różańcowej (ustanowione po wielkiej bitwie pod Lepanto, gdzie flota chrześcijańska pokonała wielokrotnie większą flotę muzułmańską ratując tym samym Europę przed islamizacją),
w I Sobotę Miesiąca (gdy odprawiane jest Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Matki Bożej, o które prosiła w Fatimie, jako ratunek dla świata),
w roku 140. rocznicy objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie (jedyne uznane, polskie objawienia maryjne, Matka Boża prosiła tam o pokutę i codzienny różaniec),
w 100. rocznicę Objawień Fatimskich (wielkie, ciągle aktualne objawienia, w których Matka Boża przekazuje duchowy program dla całego świata),
w przededniu 100. rocznicy odzykania przez Polskę niepodległości (Wolność jest nam dana i zadana, tylko w Bogu i tylko z Maryją jesteśmy prawdziwie wolni, niepodlegli). "

->> biuro@rozaniecdogranic.pl

zaloguj się by móc komentować

parasolnikov @bolek 13 września 2017 18:05
13 września 2017 18:23

Eee nie rusza mnie to jakoś daleko w tyle nie wszyscy myślą głęboko politycznie :)

zaloguj się by móc komentować

jolanta-gancarz @Magazynier 13 września 2017 16:12
13 września 2017 19:45

No to my tę Radę Regencyjną i innych zasłużonych twórców niepodległosci przypomnimy. I spróbujemy wyjasnić jak to się stało, że Królestwo Polskie przekształcono w Republikę Polską, krótko nawet Ludową, a ostatecznie Rzeczpospolitą.

Dzieki za zwrócenie uwagi na literówkę. Moje niedopatrzenie przy zamianie dopełniacza na stronie prezydenckiej w mianownik w moim tekście. A Bismarck był, jak sam piszesz, pobożnym pruskim protestantem. Ze wszystkimi szykanami;-)

zaloguj się by móc komentować

jolanta-gancarz @krzysztof-laskowski 13 września 2017 16:44
13 września 2017 19:50

Unieważnienie traktatów rozbiorowych mogłoby być  ładnym, symbolicznym gestem, choć mocno spóźnionym, bo powinien to zrobić pierwszy sejm odrodzonej Polski. Tylko jak wtedy wyglądało by podpisanie traktau ryskiego? A dzisiaj nie wiem, czy nam to coś daje?

 

zaloguj się by móc komentować

jolanta-gancarz @bolek 13 września 2017 17:13
13 września 2017 19:58

Oczywiście, że trzeba świetować (niechby i 11 listopada, choć to żadna ważna data, znacznie lepszy jest 15 sierpnia), ale pamiętać o wszystkich ojcach niepodległości, a nie tylko tych spod znaku legionów czy KNP. No i trzeba się zastanowić, czy napewno nie było możliwości przyjęcia innej formy ustrojowej przez odradzające się państwo, nie mówiąc o granicach, zwłaszcza tej wschodniej. Właśnie jest okazja, żeby to uczciwie rozważyć, a nie wozić klomby pod pomniki i drętwe mowy uskuteczniać. Albo po raz tysięczny prowadzić debatę: Dmowski, czy Piłsudki. I powielać te same ogólniki w ich biografiach.

zaloguj się by móc komentować

Szczodrocha33 @jolanta-gancarz
13 września 2017 20:00

Czyli masowka z odpowiednim budzetem oczywiscie do podzialu. O ile mnie pamiec nie myli to w podobny sposob

uroczyscie obchodzono w PRL swieto 22 Lipca. Tylko wtedy swietowano wprowadzenie socjalizmu na ruskich bagnetach w odmianie bolszewickiej a teraz sie wyciaga rocznice tego swojskiego, bialo-czerwonego socjalizmu.

A czemu Walesy nie zaprosili? Gdyby sie troche odchudzil moglby do biedy robic za Pilsudskiego. A Kosiniak-Kamysz moglby sie za Witosa przebrac. On juz kiedys mowil ze uwaza sie za Witosa. I zrobiliby taka grupe rekonstrukcyjna 11 listopada 2018 roku.

 Z plomienna mowa Antoniego Macierewicza oczywiscie. Mowilby o potrzebie bohaterstwa, ofiar.

 

zaloguj się by móc komentować

jolanta-gancarz @wierzacy-sceptyk 13 września 2017 17:46
13 września 2017 20:02

Ale przynajmniej nie owijał w bawełnę, a łupić i tak mogli jako okupanci formalnie części Rosji. A tak coś jednak zapłacili. I jak się okaże, wtedy nie zmarnowaliśmy tej okazji i mającjuż przysłowiowy palec, staraliśmy się chwycić całą rękę.

Zresztą Beseler, jak na niemieckiego generała i okupacyjnego gubernatora, był raczej życzliwie do Polaków nastawiony.

zaloguj się by móc komentować

jolanta-gancarz @Szczodrocha33 13 września 2017 20:00
13 września 2017 20:12

Tak. Widać, że to przede wszystki wielkie krojenie budżetu. I dziwny ekumenizm. Akademie ku czci, pseudo - debaty i kolejne ohydne pomniki. Bez jakiejkolwiek refleksji. Ważne, że ciężka kasa popłynie do swoich.

Niechby i poprzez LZS-y. Jak nie gen. Waldek z OSP, to doktor Kamysz z LZS. Za grosz honoru i wstydu nie mają.

zaloguj się by móc komentować

ewa-rembikowska @jolanta-gancarz 13 września 2017 20:12
13 września 2017 20:34

A Narodowców organizującyh od lat Marsz Niepodległości Pan Prezydent nie zaprosił do Komitetu.

zaloguj się by móc komentować

jolanta-gancarz @jolanta-gancarz
13 września 2017 20:55

To by już był zbyt daleko posunięty ekumenizm. Wystarczy przedstawiciel PPS (swoją drogą dobór partii ciekawy, bo wybiórczy) i Piłsudczyków. O Dmowskim wspomni językiem migowym przedtawiciel Związku Głuchych.

zaloguj się by móc komentować

Stalagmit @jolanta-gancarz
13 września 2017 20:57

Bardzo ciekawy i ważny artykuł. Pokazuje, czym różni się poważna polityka od Cepelii. W ogóle cały okres 1914-1918 w historii Polski wręcz krzyczy o porządną analizę. Myślę, że w ogóle lepiej analizować, niż uprawiać bezreflrksyjne kulty. 

zaloguj się by móc komentować

jolanta-gancarz @jolanta-gancarz
13 września 2017 21:29

Bardzo dziękuję.

To prawda, że mimo olbrzymiej ilości publikacji, lata 1914 - 1918 to wciąż pustynia poznawcza. Dlatego polecam linkowany w przypisie, bardzo obszerny zbiór dokumentów. Książka, wydana w 1924 r., nigdy nie była wznawiana, a jest zdecydowanie wszechstronniejsza i tym samym uczciwsza badawczo, niż mocno endecka praca Mariana Seydy: Polska na przełomie dziejów. Fakty i dokumenty (wyd. Księgarnia św. Wojciecha,1927 r.). Tam (wbrew tytułowi) Rada Regencyjna i to co sie działo pod okupacją niemiecką, własciwie nie istnieje. Za to rozbudowana jest część, zawierająca dokumenty, dotyczące działań PKN i Romana Dmowskiego (też ważne). Plus obszerne komentarze i analizy autora. Odwrotnie niż u Kumanieckiego, gdzie komentarze są ograniczone do niezbędnego minimum (dotyczącego np. okoliczności wytworzenia dokumentu).

Trochę sobie tu powrzucamy, z obu prac, subiektywnie (a co?) dobranych przeze mnie tekstów;-)

zaloguj się by móc komentować

jolanta-gancarz @Stalagmit 13 września 2017 20:57
13 września 2017 21:30

Przepraszam, komentarz z 21: 29 jest do Pana.

zaloguj się by móc komentować

Stalagmit @jolanta-gancarz 13 września 2017 21:30
13 września 2017 21:42

Dziękuję, w kilku tekstach poruszałem sprawy lokalne z okresu 1914-1918, może to być jakiś przyczynek do dyskusji.

zaloguj się by móc komentować

Paris @jolanta-gancarz 13 września 2017 20:12
13 września 2017 22:03

Przeciez tak im "slupki" w sondazach rosna... te dete agencje tak ich foruja a gore... no i to wyludzanie vat tak ograniczyli, ze co sie bedzie PAD  szczypal...

... rzeczywiscie  ZEROWISKO  dla zlodziejstwa czerwonego wykroil narodowi  GALANCIE  !!!

Gratuluje  swietnego wpisu... a jeszcze bardziej ciesze sie na te kolejne Pani wpisy o tym jak to bylo naprawde z ta nasza "niepodlegloscia".  Smutne rzeczywiscie, ze zaden RZADOWY  PATRIOTA... i  KATOLIK  nie wspomnial nawet slowem o wczorajszej 100-rocznicy powstania Rady Regencyjnej... ale jak mozna bylo wspomnic skoro PAD  wyrychtowal tyle  PIJAWEK do "zakaszania" !!!

Hucpa i bezczelnosc niebywala  !!!... i Pana Prezydenta i tych zlobow sejmowych  !!!

zaloguj się by móc komentować

Maryla-Sztajer @jolanta-gancarz
13 września 2017 22:11

Andrzej Chwalba w 'Samobójstwo Europy ' daje też trochę ciekawych faktów. I zdjęcia. 

.

 

zaloguj się by móc komentować

Paris @jolanta-gancarz 13 września 2017 21:29
13 września 2017 22:13

Ja tam nie licze na zadne analizy tamtego okresu...

... sami musimy sobie zanalizowac ten czas...  tu na portalu SN i wlasnymi silami... i spokojnie to zrobimy... dla samych siebie i dla wszystkich Polek i Polakow  !!!... a czytelnicy i komentatorzy dopomoga swoimi cennymi komentarzami...

... mnie sie nie spieszy... zaczekam... bo osobiscie nie zamierzam swietowac tej zaklamanej hucpy historycznej  !!!   

zaloguj się by móc komentować

Zadziorny-Mietek @bolek 13 września 2017 17:13
13 września 2017 23:20

Te obchody sprowadzą się do fałszowania na potęgę historii powstania i działalności ówczesnego państwa polskiego, czyli organizacji znanej pod nazwą II RP. Będziemy świadkami wychwalania realizowanej przez nią i w niej ideologii, czyli socjalizmu, etatyzmu, zamordyzmu, przy jednoczesnym przemilczaniu wszystkich spowodowanych przez nie katastrofalnych dla narodu skutków. Ku pokrzepieniu serc - socjalizmu będziemy bronić jak niepodległości.

zaloguj się by móc komentować

Szczodrocha33 @jolanta-gancarz 13 września 2017 20:12
13 września 2017 23:43

Niestety, pani Joanno, parafrazujac znane powiedzenie: "dla niemieckiego czlowieka sumieniem jest drugi niemiecki czlowiek" mozna by rzec: "dla kasiarza punktem honoru jest skok na kase."

I tak sie to w Polsce w tych mafijkach kreci od pokolen. I PiS nie lepszy. Wystarczy wspomniec ludzi z najblizszego otoczenia naszego energicznego Prezydenta Dudy: Kedryna, Lopinski. Ze o Patryku Jakim czy Dominiku Tarczynskim nie wspomne. Jak nie szuja to idiota.

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @jolanta-gancarz 13 września 2017 19:50
14 września 2017 09:14

Nie unieważnienie, ale stwierdzenie nieważności, czyli powiedzenie, że wszystkie dokumenty rozbiorowe są nieważne od chwili powstania, nie mają mocy obowiązującej od początku. Co oznacza, że przedrozbiorowe królestwo katolickie istnieje nadal w granicach z 1772 roku, a raczej w granicach z połowy siedemnastego wieku, co najmniej w granicach obejmujących ziemie wymienione przez króla Jana Kazimierza w rocie ślubów lwowskich. Tu pojawia się nieopisana kwestia kandydatury księcia Karola Ferdynanda do tronu Rzeczypospolitej, zwłaszcza że jego wstąpienie na tron oznaczałoby automatyczne przyłączenie całego Śląska do Rzeczypospolitej.

Musimy myśleć w paradygmacie analogicznym do paradygmatu brytyjskiego, tyle że na sposób katolicki, a nie brytyjski antykatolicki, co oznacza branie pod uwagę całych dziejów Polski. Jesteśmy obowiązani respektować przynajmniej to, do czego zobowiązał się król Jan Kazimierz.

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @jolanta-gancarz 13 września 2017 19:50
14 września 2017 09:24

Pan Bóg nie zadowala się republiką demonkratyczną, a wyłącznie królestwem katolickim, które my mamy obowiązek przywrócić.

Traktat ryski też jest nieważny.

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @jolanta-gancarz
14 września 2017 11:13

https://pl.wikipedia.org/wiki/12_wrze%C5%9Bnia

Zobacz, w jakie rocznice ten dzień obfituje: wiktoria katolicka różańcowa pod Muret i wiktoria wiedeńska różańcowa pod Wiedniem.

zaloguj się by móc komentować

bolek @jolanta-gancarz 13 września 2017 19:58
14 września 2017 12:43

" Oczywiście, że trzeba świetować "

Tak tylko zapytałem ;-)

" czy napewno nie było możliwości przyjęcia innej formy ustrojowej przez odradzające się państwo "

Ja się nie znam, ale my wtedy nie mieliśmy chyba wiele do gadania :( Poza tym na czołówce byli ludzie realizujący cele bynajmniej nie polskie, no i mamy to co mamy.

Różne krępującje historie powoli wychodzą na jaw ale to i tak nic nie zmieni :( UK zabetonowała akta odnośnie Sikorskiego na kolejne 50 lat i co? Nic :( Czy któryś z czołowych historyków, dziennikarzy, publicystów zapytał - Co masz do ukrycia JKM? Nie przypominam sobie. Ech...

Róbmy swoje :)

zaloguj się by móc komentować

bolek @Zadziorny-Mietek 13 września 2017 23:20
14 września 2017 12:45

" Te obchody sprowadzą się do fałszowania na potęgę historii powstania i działalności ówczesnego państwa polskiego, czyli organizacji znanej pod nazwą II RP. "

Tak jak napisałem wcześniej - Róbmy swoje. Kropla drąży skałę ;-) Może nie dożyjemy ale nasze wnuki już tak.

zaloguj się by móc komentować

Brzoza @jolanta-gancarz
14 września 2017 13:27

Dziękuję bardzo za informacje.

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @bolek 14 września 2017 12:45
14 września 2017 13:38

Sytuacja zmienia się wielokrotnie szybciej, niż sobie to wyobrażamy.

zaloguj się by móc komentować

bolek @krzysztof-laskowski 14 września 2017 13:38
14 września 2017 14:27

Tym bardziej powinniśmy robić swoje. W końcu Góra stoi :)

A może czegoś nie dostrzegam? :(

zaloguj się by móc komentować

jolanta-gancarz @jolanta-gancarz
14 września 2017 14:34

Uprzejmie proszę wszystkich o wybaczenie, ale na komentarze odpowiem dopiero za kilka godzin, bo teraz rzutem na taśmę udało mi się wrzucić nową notkę, ale muszę zaraz pedzić do innych zajęć.

zaloguj się by móc komentować

Magazynier @krzysztof-laskowski 14 września 2017 09:14
14 września 2017 23:02

Popieram dwoma nogami, dwoma rękami, i jedną głową. To jest właśnie ta logika. 

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @Magazynier 14 września 2017 23:02
14 września 2017 23:50

I w perspektywie tej logiki musimy odrzucić jakiegoś tam demonkratycznego potworka i publicznie uznać królestwo katolickie przedrozbiorowe za rzeczywistość polityczną, począwszy od króla jako politycznego reprezentanta Chrystusa w domenie władzy świeckiej, a skończywszy na nas jako poddanych. Nie może być mowy o wymyślaniu czegokolwiek, ale mowa może być tylko o uznaniu obiektywnej rzeczywistości nadprzyrodzonej w dziedzinie polityki.

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @Magazynier 14 września 2017 23:02
14 września 2017 23:54

I dokładnie to samo musi dokonać się w Kościele katolickim - uznać, że dialogowanie prowadzi zguby, i wrócić do normalności przynajmniej czasów świętego Piusa X.

zaloguj się by móc komentować

jolanta-gancarz @Stalagmit 13 września 2017 20:57
15 września 2017 11:05

Wszystkie teksty o wydarzeniach nad rzeką Kamienną w latach Wielkiej Wojny (i nie tylko) przeczytałam z ogromną przyjemnością;-). Z takich historii składa się pełny obraz przeszłości kraju. A nam się często sugeruje, że liczy się tylko, jak w krajach trzeciego świata, metropolia. Z drugiej strony pojawia się coraz więcej amatorów historii lokalnej, ale sama miłość nie zawsze wystarcza za jakość. Pan jest chlubnym wyjątkiem. Podobnie jak panie: Ewa Rembikowska i Maryla Sztajer (może coś o swojej rodzinnej Czeladzi jeszcze napisze?). Ważne, że są pierwsze jaskółki.

zaloguj się by móc komentować


jolanta-gancarz @krzysztof-laskowski 14 września 2017 09:14
15 września 2017 11:18

Ja Cię rozumiem i nawet spodziewałam się takiej poprawki, jak w pierwszym zdaniu (Nie unieważnienie, ale stwierdzenie nieważności). Ale musisz przyznać, że dzisiaj miało by to jedynie znaczenie symboliczne. Choć rolę symboli znam i doceniam, zwłaszcza religijnych. Rzeczywistość jednak kieruje się swoimi prawami, a my jej nie możemy uniewaznić, bo żyjemy tu i teraz, co nawet poeta zauważył:

Daremne żale - próżny trud,

Bezsilne złorzeczenia!

Przeżytych kształtów żaden cud

Nie wróci do istnienia.

 

Świat wam nie odda, idąc wstecz,

Znikomych mar szeregu -

Nie zdoła ogień ani miecz

Powstrzymać myśli w biegu.

 

Trzeba z żywymi naprzód iść,

Po życie sięgać nowe...

A nie w uwiędłych laurów liść

Z uporem stroić głowę.

 

Wy nie cofniecie życia fal!

Nic skargi nie pomogą -

Bezsilne gniewy, próżny żal!

Świat pójdzie swoją drogą.

Jakoś się to wpisuje w maksymę Coryllusa, o różnicy między Ojczyzną a Kościołem, no i wskazuje kierunek działań. Obyśmy tego, co mamy nie zmarnowali. Pamiętajmy też o słowach Gambetty... O Rzeczpospolitej Obojga Narodów myślmy stale, ale nie mówmy nigdy. Alby nie za często, zeby nie obudzić licha. I umacniajmy się nie tylko duchowo, żeby kiedy nadarzy się okazja, nie tylko ją dostrzec, ale umieć wykorzystać.

zaloguj się by móc komentować

jolanta-gancarz @krzysztof-laskowski 14 września 2017 09:24
15 września 2017 11:27

Krzysiu, wróć na ziemię! My sobie możemy wołać o nieważności tego czy innego traktatu, ale to nie będzie boskie: Fiat! Słowa mają swoją siłę rażenia, ale nie w tej kwestii. Zaprzeczanie faktom jest albo historycznym sajens - fajens (co by było, gdyby...), albo przypadłością pacjentów klinik bez klamek.

Pan Bóg karze nam działać w zastanej rzeczywistości. I zmieniać ją w miarę swoich sił i możliwości. ale nie zaklęciami.

Wybacz. Inaczej tego nie umiem wytłumaczyć.

zaloguj się by móc komentować

jolanta-gancarz @krzysztof-laskowski 14 września 2017 11:13
15 września 2017 11:30

Tak. Niektóre daty nabierają znacznie głębszego znaczenia, kiedy się je z kalendarzem liturgicznym porówna. Ale też nie można tego nadużywać, bo się  okaze, że i kontrprzykłady(np. okrutnych zbrodni, czy klęsk) w długich dziejach ludzkości też da się z jakimś świetem połączyć.

zaloguj się by móc komentować

jolanta-gancarz @bolek 14 września 2017 12:43
15 września 2017 11:32

Róbmy swoje! Mnie nawet nie tyle o demaskacje chodziło, co o zachowanie proporcji.

zaloguj się by móc komentować

jolanta-gancarz @Brzoza 14 września 2017 13:27
15 września 2017 11:33

A ja proszę o uwagi krytyczne, albo uzupełniające. Niech to bedzie seminarium, nie wykład;-)))

zaloguj się by móc komentować

Brzoza @jolanta-gancarz 15 września 2017 11:33
15 września 2017 12:49

Spróbuję, ale to nie będzie łatwe.

zaloguj się by móc komentować

jolanta-gancarz @Maryla-Sztajer 13 września 2017 22:11
15 września 2017 13:38

Bardzo dziękuję. Dopiero teraz zobaczyłam Pani komentarz.

zaloguj się by móc komentować

jolanta-gancarz @Brzoza 15 września 2017 12:49
15 września 2017 13:53

To co łatwe, przeważnie jest mało wartościowe. A ja muszę przyznać, że gdyby nie Coryllus, też byłabym Niefruwakiem Piechotnym;-).

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @jolanta-gancarz 15 września 2017 11:27
15 września 2017 14:36

Problem w tym, że nawet jeśli tego nie chcemy lub o tym w ogóle nie wiemy, i tak zostaniemy do tego zmuszeni. Wiesz, co nasi dobroczyńcy, architekci powszechnego dobrobytu światowego z oenzetu i innych wesołych organizacji zamierzają zrobić? Wsadzić wszystko do sieci internetowej, łącznie z ludźmi. Chcą tego, co obejrzeliśmy w Matriksie. Skoro takich wariatów mamy przeciwko sobie, czemu mamy zadowalać się półśrodkami?

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @jolanta-gancarz 15 września 2017 11:18
15 września 2017 15:01

Jolu, dla Pana Boga nie ma nic trudnego. Od nas zależy, czy z odpowiednią gorliwością będziemy Go prosić o pomoc. Ja modlę się o powrót króla katolickiego do Polski i na Węgry oraz za wszystkie monarchie katolickie świata.

Dlaczego my mamy nie żądać przywrócenia normalności, kiedy nasi wrogowie, kierowani przez satanistów z synagogi, dążą do tego, by całe stworzenie Boże połączyło się w jeden wielki syf i znikło? Dlaczego mamy godzić się na to, by oni zmniejszyli liczbę ludzi na świecie do stu milionów? Dlaczego mamy godzić się na rządy psychopatycznego antypapieża, który bredzi, że nie istnieją ustalone normy dobra i zła, że musimy szeroko otworzyć granice milionom islamskich morderców, pardon, imigrantów oraz że musimy przyjąć wszystkich zboczeńców do Kościoła? Ja robię sobie z ich słów i czynów grubą nieprzyzwoitość.

Wystarczy, że ta banda psycholi zmasakrowała Kościół katolicki do tego stopnia, że obecnie musimy wyrywać jak psu z pyska możliwość uczestniczenia we mszy świętej w rycie obowiązującym w Kościele od prawie dwóch tysięcy lat. Co zresztą samo w sobie jest kuriozum, bo święty papież Pius V wydał indult wieczny. W rzeczywistości żaden duchowny katolicki nie ma prawa zabraniać innemu duchownemu katolickiemu udzielania sakramentów w rycie skanonizowanym przez tegoż świętego papieża.

Na litość Boga, zobacz, do jak niskiego poziomu zostaliśmy sprowadzeni. W najbliższych miesiącach zostaną gwałtownie wzmożone działania na rzecz zdelegalizowania gotówki, i to na całym świecie.

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @jolanta-gancarz 15 września 2017 11:27
15 września 2017 15:14

A wiesz, dlaczego słyszymy z ambony o tym, że należy modlić się o to, by muzułmanie pozostali dobrymi muzułmanami? Na własne uszy słyszałem księdza zachęcającego na do tego, żebyśmy się o to modlili. Czemu psychopatyczny kardynał z efu Rainer Woelki domaga się wpuszczenia do Ojropy wszystkich muzułmanów możliwych i obszczekuje kanclerzycę Merkelową, że niby zatrzymała ich pochód? W potwornym dokumencie Vaticani Secundi pod tytułem Lumen gentium stoi, że muzułmanie razem z nami wyznają jednego boga miłosiernego. Za tylko to jedno zdanie należy całe V2 wywalić do śmietnika. Po pół wieku masakrowania serc i umysłów ludzie w dawnych krajach chrześcijańskich są całkowicie rozbrojeni duchowo, po ulicach chodzą nie ludzie, tylko żywe trupy z kikutami duszy. Czego innego w tych okolicznościach mam się domagać, jeśli nie przywrócenia katolickiego królestwa przedrozbiorowego?

zaloguj się by móc komentować

jolanta-gancarz @jolanta-gancarz
18 września 2017 11:32

Krzysiu, mój brak reakcji na Twoje komentarze nie jest objawem lekceważenia, ale brakiem czasu. A poza tym to są zbyt poważne sprawy, żeby na nie odpowiadać zdawkowymi uwagami pod tekstem o zupełnie innej tematyce. Jeśli czas i zapał pozwoli (bo niekiedy po pewnym czasie przechodzi mi ochota na zajmowanie się jakąś ważną, ale nieco odległą od codzienności , sprawą), postaram się odpowiedzieć w osobnej notce, czyli przedstawić swój stosunek do dzisiejszego Kościoła. Dzisiaj tylko zasygnalizuję, że moja ocena nie jest tak surowa, jak Twoja. I cały czas mam na uwadze polecenia Chrystusa, żeby stać się jak dzieci, oraz podkreślanie, jak ważne jest, że Ojciec Niebieski nie uczonym w piśmie, ale właśnie prostaczkom, objawił Ewangelię. Niuanse teologiczne są istotne, ale mogą przesłonić najważniejsze przykazanie: przykazanie miłości.

No i wszyscy znawcy historii Kościoła podkreślają, że nigdy w ciągu 2 tysięcy lat jego istnienia nie zdażyło się, żeby nawet najbardziej grzeszny papież, wypowiadając się ex cathedra w sprawach wiary i moralności (a tylko wtedy jest nieomylny i trzeba go słuchać bezwzględnie), odszedł od jakiejkolwiek zasady wiary. Zresztą papież Franciszek jak dotąd, o ile wiem, ex cathedra się nie  wypowiadał. A poza tym, trzeba brać pod uwagę przekłamania w komunikatach medialnych, także w tłumaczeniach.

Niniejszym więc zamykam temat Kościoła, herezji, zdrady katolicyzmu itp., pod powyższą notką.

zaloguj się by móc komentować

jolanta-gancarz @jolanta-gancarz
18 września 2017 11:32

Komentarz powyższy był do Krzysia Laskowskiego.

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @jolanta-gancarz 18 września 2017 11:32
18 września 2017 12:01

Jolu, ja do niedawna myślałem, że sytuacja nie jest aż tak poważna, ale zmieniłem zdanie. Skoro słyszę z Watykanu, że nie ma katolickiego Boga, że Bóg nie może być Bogiem bez człowieka, że trzeba dopuścić cudzołożników do sakramentu Eucharystii, co konferencje episkopatów dopuściły w Argentynie, Belgii, Niemczech i na Malcie, to uznaję takie komunikaty za wyraz diabelskiej doktryny Antykościoła.

Inne objawy: monsignor Capozzi i inni zostali przyłapani na orgii homoseksualno-narkotycznej w apartamentach kardynała Coccopalmeria. I co? Kardynał Coccopalmerio, co to niedawno przywołał możliwość uznania nieistniejącej ważności tak zwanych święceń anglikańskich, powiedział, że homoseksualizm jest pozytywny. Kardynał Paglia dał się namalować na homoseksualnym muralu. Ksiądz Tucho Fernandez, murzyn, który napisał adhortację Amoris laetitia, napisał wcześniej książkę o homopocałunkach. Ksiądz James Martin jeździe po świecie i zachwala homosiów w ich zboczeniu. Aborcjoniści i globalnociepliści są zapraszani na konferencje Papieskiej Akademii Nauk. Dziś w Watykanie dominuje to:

Kościół sobie poradzi bez tej całkowicie skorodowanej struktury, podobnie jak niepodległa Polska.

zaloguj się by móc komentować

zaloguj się by móc komentować